ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มต้นรักษา โรคสมาธิสั้น

เมื่อสงสัยว่าลูกมีอาการเข้าได้กับสมาธิสั้น
ควรพาเข้ารับการปรึกษาจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

Alpha-B

19 ธันวาคม 2019

คุณเสพติดความเครียดอยู่หรือเปล่า ?

คุณเสพติดความเครียดอยู่หรือเปล่า…
ความเครียดทำให้เราติดได้ บางคนต้องอาศัย
ความเครียดในการทำงาน ถ้าไม่เครียด

Alpha-B

21 พฤศจิกายน 2019
1 5 6 7