เครียดลงกระเพาะโรคใกล้ตัวคนคิดมาก

เมื่อเจอปัญหาทั้งเรื่องงาน เรื่องเรียนและชีวิตส่วนตัว
จนเกิดเป็นความเครียดสะสม บางคนสามารถปล่อยวาง
ความเครียดได้ทัน แต่บางคนสะสมความเครียดจนมี
อาการปวดท้องและคลื่นไส้ หรือที่เรียกกันว่า เครียดลงกระเพาะ

Alpha-B

21 ธันวาคม 2019

วิธีแก้เด็กติดจอ ต้องดูแลอย่างไร ?

สมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น
โดยเฉพาะพวกโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟท แท็บเล็ตต่าง ๆ
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกตัวช่วยให้พ่อแม่ยุคใหม่ใช้เป็นสื่อ
การสอนให้กับลูก ๆ ได้ แต่อะไรที่มากไปมันก็ไม่ดี

Alpha-B

21 ธันวาคม 2019

ลูกน้อยพูดช้า เพราะหน้าจอคือต้นเหตุ ….

วิจัยเผยหน้าจอเป็นต้นเหตุให้ลูกพูดช้า
ปัจจุบันเด็กๆหลายคนเรียนรู้ที่จะใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีเหล่านี้ก่อนที่จะเรียนรู้ที่จะพูดเสีย
ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีผลทำให้ ลูกน้อยพูดช้า

Alpha-B

21 ธันวาคม 2019

อาการที่บอกว่าคุณกําลังเครียดอยู่หรือเปล่า ?

ความเครียดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกคน
และบ่อยครั้งในชีวิตประจําวัน ซึ่งผลของ
ความเครียดและการไม่รู้ว่าตัวเองเครียด
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตลุกลามไป
จนก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายขึ้นได้

Alpha-B

21 ธันวาคม 2019

ส่งเสริมพัฒนาการลูก เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์ในอนาคต

โรคสมาธิสั้นนั้น เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง
ร่วมกันโดยมีปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทางชีวภาพ
ได้แก่
ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบประสาท
รวมถึงมีสารในสมองที่สำคัญบางตัวน้อยกว่าคนปกติทั่วไป

Alpha-B

21 ธันวาคม 2019

สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาการช้าในเด็ก

เด็กเล็กส่วนใหญ่ในปัจจุบันราว 101 ล้านคน
เข้าไม่ถึงการอ่านหนังสือ และขณะที่เด็กเล็กกว่า
1 แสนคน ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Alpha-B

20 ธันวาคม 2019

สังเกตอาการ โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นนั้น เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง
ร่วมกันโดยมีปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทางชีวภาพ
ได้แก่
ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม
ปัจจัยทางด้านระบบประสาท
รวมถึงมีสารในสมองที่สำคัญบางตัวน้อยกว่าคนปกติทั่วไป

Alpha-B

19 ธันวาคม 2019

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มต้นรักษา โรคสมาธิสั้น

เมื่อสงสัยว่าลูกมีอาการเข้าได้กับสมาธิสั้น
ควรพาเข้ารับการปรึกษาจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

Alpha-B

19 ธันวาคม 2019

คุณเสพติดความเครียดอยู่หรือเปล่า ?

คุณเสพติดความเครียดอยู่หรือเปล่า…
ความเครียดทำให้เราติดได้ บางคนต้องอาศัย
ความเครียดในการทำงาน ถ้าไม่เครียด

Alpha-B

21 พฤศจิกายน 2019
1 2 3 4