เช็คลูกหลังเปิดเทอม ขาดสมาธิหรือไม่?

เช็คลูกหลังเปิดเทอม ขาดสมาธิหรือไม่? ขาดสมาธิ
เช็คลูกหลังเปิดเทอม ขาดสมาธิหรือไม่? 2

เช็คลูกหลังเปิดเทอม ขาดสมาธิหรือไม่?

—————————————————–

หลังจากที่สถานการณ์โควิดได้ลุเลาลง

โรงเรียนแต่ละแห่งจึงได้เริ่มทยอยเปิดภาคเรียน

ให้แก่เด็กๆ ให้กับมาเรียนได้ตามปกติแล้ว

.

แต่เด็กๆ บางคนยังมีสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อม

กับการเรียนได้ดี แต่ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถ

ปรับตัวเองกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ในห้องเรียนได้

————————————————————-

วันนี้ Alpha-B มีข้อสังเกตเด็กว่าหลังจากเปิดเทอมแล้ว

เด็กมีอาการขาดสมาธิหรือไม่ ?

.

เหม่อลอย ให้ทำอะไรไม่ทำตามคำสั่งหรือทำได้ไม่ครบตามคำสั่ง

ดูเหมือนไม่ค่อยฟัง เวลาพูดด้วย

ไม่มีสมาธิในขณะทำงานหรือเล่น

ไม่ตั้งใจฟังได้ไม่นาน และเก็บรายละเอียดได้น้อย ทำให้ทำงานผิดพลาดบ่อย

ไม่เป็นระเบียบ

มันหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ

วอกแวกบ่อย

ทำของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับงานหรือการเรียนหาย

ขี้ลืม

.

อาการขาดสมาธิเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่

หากเราสังเกตอาการและหมั่นใส่ใจดูแลลูก ฝึกให้เขามีสมาธิ

อาทิ เช่นการฝึกฝนการควบคุมตัวเอง สร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

งดการเลี้ยงลูกด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้ยาเพิ่มสมาธิบำรุงสมอง

เป็นต้น

ด้วยรัก Alpha-B