โรคซึมเศร้า (Depression)

โรคซึมเศร้า (Depression) โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า (Depression)


“โรคซึมเศร้า” เกิดจากความผิดปกติของสมดุล

สารเคมีในสมอง ( Neurotransmitters ) ที่มีมาก

หรือน้อยเกินไป  ซึ่งภาวะซึมเศร้ามีความซับซ้อน  

ทั้งยังประกอบด้วยหลายปัจจัยที่เป็นไปได้

————————————————

ทั้งนี้ในปัจจุบัน

มีการคาดการณ์ถึง

สาเหตุของโรคซึมเศร้าที่สำคัญ 

คือการเชื่อมต่อและการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท

บริเวณสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ( Hippocampus )

เพราะในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การเติบโตในส่วนนี้

จะมีน้อยลง  ซึ่งหากรู้สาเหตุของโรคแล้ว

ก็จะสามารถช่วยให้เข้าใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ดีขึ้น

อาการของโรคซึมเศร้า ที่แต่ละคนแสดงออกมา

อาจจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีอาการหลักๆ อยู่ 8 ประการ ได้แก่

 

  1. มีอารมณ์ซึมเศร้า
  2. ไม่สนใจ และไม่อยากจะทำกิจกรรมใดๆ
  3. น้ำหนักลด
  4. นอนไม่หลับ
  5. ไม่มีแรง
  6. คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า
  7. ไม่มีสมาธิ
  8. เบื่อหน่ายชีวิต มีความคิดอยากตาย

.

ซึ่งอาการทั้งหมดนี้ หากเริ่มมีอาการตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

นั่นแสดงว่าเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้า

.

ดังนั้น หากมีคนรอบข้างประสบปัญหานี้

สามารถช่วยได้โดยการพาบุคคลนั้น ไปทำกิจกรรมอื่น

ที่เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว อาทิเช่น

การไปเดินเที่ยวเล่นสวนสาธารณะ หรือเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามคนรอบข้างควรให้ความใส่ใจกับผู้ป่วย

ที่มีอาการซึมเศร้าให้ได้รับการรักษาตามแนวทางการแพทย์

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า การบำบัดด้วยการพูดคุย 

หรือการรักษาด้วยการกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท


ด้วยรัก Alpha-B