อาการที่บอกว่าคุณกําลังเครียดอยู่หรือเปล่า ?

อาการที่บอกว่าคุณกําลังเครียดอยู่หรือเปล่า ? เครียด

อาการที่บอกว่าคุณกําลังเครียดอยู่หรือเปล่า ?


ความเครียดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกคน

และบ่อยครั้งในชีวิตประจําวัน ซึ่งผลของ

ความเครียดและการไม่รู้ว่าตัวเองเครียด

อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตลุกลามไป

จนก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายขึ้นได้

—————————————————

วันนี้ Alpha-B  มีอาการที่บ่งบงว่าว่าคุณเข้าข่าย

กําลังเครียดอยู่หรือเปล่า ……..

.

>>ด้านร่างกาย

มีอาการหายใจเร็ว ปวดศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูง

ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น ฯลฯ

>>ด้านจิตใจและอารมณ์

รู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า กดดัน โกรธ

มีความคิดด้านลบ เหนื่อยง่าย ท้อแท้ ไม่มีสมาธิ

.

>>ด้านพฤติกรรม เช่น นอนไม่หลับ

หรือนอนมากเกินไป และอาจมีพฤติกรรม

ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา

หรือใช้ยาเสพติด

.

>>ด้านสังคม

อาจแสดงออกด้วยการเบื่องาน

ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง

ไม่อยากเข้าสังคม เป็นต้น

.

ผลลัพธ์ที่เกิดจากความเครียดจะรุนแรงมากแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับระดับความเครียดของแต่ละบุคคล

ที่มีตั้งแต่ระดับต่ำ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต

ไปถึงระดับรุนแรง

.

ก่อให้เกิดโรคที่มาจากความเครียด

เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร

ไมเกรน หอบหืด อาการทางประสาท มะเร็ง ฯลฯ


ด้วยรัก Alpha-B