รู้จัก 3R ช่วยลดอาการสมาธิสั้น จากภัยเงียบในยุคสื่อออนไลน์

รู้จัก 3R ช่วยลดอาการสมาธิสั้น จากภัยเงียบในยุคสื่อออนไลน์ สมาธิสั้น
รู้จัก 3R ช่วยลดอาการสมาธิสั้น จากภัยเงียบในยุคสื่อออนไลน์ 2

รู้จัก 3R ช่วยลดอาการสมาธิสั้น จากภัยเงียบในยุคสื่อออนไลน์

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของของผู้คนมากขึ้น ทั้งกับเยาวชนและผู้ใหญ่ 

เทคโนโลยีก็คือ ดาบสองคม ที่หากใช้ผิดวิธีก็อาจก่อให้เกิดโทษมากกว่าคุณ 

จากสถิติ พบว่าประเทศไทยเป็นผู้ใช้ดิจิทัลมากที่สุดในโลกและยังมียอดเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี 

รวมไปถึงเด็กไทยในปัจจุบัน อายุระหว่าง 8-12 ปี 

ทําให้มีโอกาสเสี่ยงภัยอันตรายจากออนไลน์ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ 

Alpha-b มีแนวทางการปฏิบัติด้วยหลัก 3R จาก “BDMS” ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการดูแลน้องๆ คือ 

“Relationship” ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวกับเด็ก 

มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเล่านิทานก่อนนอน ออกกำลังกาย

“Reinforcement” การชื่นชมหรือให้รางวัลแบบพอดี 

เมื่อทำดี ต้องเป็นการชมที่เจาะจงว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำดี เช่น เก็บของเล่นเข้าที่เองได้ หรืออาบน้ำแปรงฟันด้วยตัวเองได้ 

“Rules” กฎระเบียบที่ไม่เข้มงวดหรือหย่อนยานเกินไป 

ซึ่งผู้ปกครองควรปฏิบัติกฎนั้นอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

“เพราะต้นแบบที่ดีที่สุดของลูก คือ พ่อแม่ และผู้ปกครองของเขานั่นเอง”

ขอบคุณที่มา: กรมสุขภาพจิต, มติชนรายวัน, หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

shorturl.asia/2DPlX

shorturl.asia/Z7kmL