นอนน้อย นำพาโรคที่จะตามมาไม่น้อย

นอนน้อย นำพาโรคที่จะตามมาไม่น้อย นอนน้อย

นอนน้อย นำพาโรคที่จะตามมาไม่น้อย


สำหรับใครที่ทำงานหักโหม จนลืมใส่ใจสุขภาพ

เมื่อร่างกายแสดงอาการผิดปกติแล้ว

จึงตระหนักคิดได้ว่า ว่าเราลืมให้ความสำคัญ

กับตัวเองหรือเปล่า สิ่งง่ายๆ ที่ทุกวันเราควร

จะต้องทำ คือ “การนอน” 

—————————————————-

โดยปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการ

พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งภาวะที่ร่างกายนอนหลับ

พักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลต่ออารมณ์

หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

โดยการนอนน้อยส่งผลเสียเป็นอย่างมากต่อ

สุขภาพและเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ที่จะตามมา

อาทิ โรคมะเร็งลำไส้ , โรคหลอดเลือดหัวใจ ,

โรคเบาหวาน , ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ ,

นอนไม่หลับเรื้อรัง , สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง 

และ อารมณ์แปรปรวนง่าย 

.

อาการนอนน้อย

  1. รู้สึกเหนื่อยและง่วงซึมตลอดวัน
  2. อารมณ์เสียหรือทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  3. วูบหรือหลับในช่วงเวลาสั้นๆ
  4. ประสิทธิภาพการควบคุมตัวเองลดน้อยลง

.

ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ

การนอนน้อยจะทำให้การหลั่งฮอร์โมนสืบพันธ์ออกมาได้น้อย

ส่งผลให้มีลูกยาก  น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น

และการนอนน้อยยังกระตุ้นให้รู้สึกหิวอาหารที่มีไขมัน

และคาร์โบไฮเดรตสูง  อีกทั้งยังส่งผลต่อการตัดสินใจ

การทำความเข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่มีความแม่นยำ การตอบโต้ไม่ดีเท่าที่ควร

เสี่ยงต่อการเกิดประสานหลอน เป็นคนขี้หลงขี้ลืม

เป็นผลมาจากการอดนอนเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน

แต่ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการนอนน้อย คือ อาการวูบ

และง่วงซึม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ขณะขับรถตามมาอีกด้วย


ด้วยรัก Alpha-B