พ่อแม่ต้องรู้ ! วิธีปรับพฤติกรรมลูก ช่วยให้โรคสมาธิสั้น ดีขึ้นได้

พ่อแม่ต้องรู้ ! วิธีปรับพฤติกรรมลูก ช่วยให้โรคสมาธิสั้น ดีขึ้นได้ พ่อแม่ต้องรู้ ! วิธีปรับพฤติกรรมลูก ช่วยให้โรคสมาธิสั้น ดีขึ้นได้
พ่อแม่ต้องรู้ ! วิธีปรับพฤติกรรมลูก ช่วยให้โรคสมาธิสั้น ดีขึ้นได้ 2

พ่อแม่ต้องรู้ ! วิธีปรับพฤติกรรมลูก ช่วยให้โรคสมาธิสั้น ดีขึ้นได้

—————————————————————————-

พ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุด บทบาทสำคัญของเราจึงต้องเลี้ยงดู

และปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นจากโรคสมาธิสั้น ซึ่งสามารถดูแลเบื้องต้นได้ง่าย ๆ

.

โรคสมาธิสั้นควรงดใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูก

อายุต่ำกว่า 2 ขวบ เลี่ยงให้ดูทีวี คอมพิวเตอร์

และเล่นเกมจากหน้าจอต่าง ๆ หากอายุมากกว่า 2 ขวบ

สามารถเล่นได้ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง

.

สร้างวินัย ฝึกลูกให้รู้จักควบคุมตัวเอง ช่วยลดโรคสมาธิสั้น

กิน นอน เล่น ให้เป็นเวลา บอกลูกว่าแต่ละช่วงเวลาควรทำอะไร

อาจลองตั้งกฎง่าย ๆ เพื่อฝึกให้ลูกควบคุมตัวเอง

เช่น ทำการบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะอนุญาตให้ไปเล่นได้

.

คุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจถึงโรคสมาธิสั้น

เพื่อที่จะได้ดูแลลูกอย่างเหมาะสม สามารถเริ่มต้นจาก

กิจกรรมครอบครัวช่วยสานสัมพันธ์

 แถมระหว่างเล่นเรายังสอดแทรกแง่คิด

และฝึกลูกให้ใช้พลังงานที่ล้นเหลือได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

.

ขอบคุณที่มา : https://med.mahidol.ac.th/ramamental/

https://www.bumrungrad.com/