ตอนนี้ให้ลูกทานไป 4 วัน รู้สึกเค้ามีสมาธิ เรียนมากขึ้น คุณครูบอกว่าเค้าไม่ค่อยวอกแวก

ตอนนี้ให้ลูกทานไป 4 วัน รู้สึกเค้ามีสมาธิ เรียนมากขึ้น คุณครูบอกว่าเค้าไม่ค่อยวอกแวก