ตอนนี้คุณครูชมว่า เขาปรับปรุงตัวเองแล้ว เป็นสัญญาณที่ดีค่ะ

ตอนนี้คุณครูชมว่า เขาปรับปรุงตัวเองแล้ว เป็นสัญญาณที่ดีค่ะ