“Alpha-B คว้ารางวัลนวัตกรรม NSP Innovation Award 2020”

"Alpha-B คว้ารางวัลนวัตกรรม NSP Innovation Award 2020" 2

Alpha-B เข้าร่วมรับรางวัลนวัตกรรม NSP Innovation Award 2020
ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธี ร่วมกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 63 ที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ที่ให้การสนับสนุนกันด้วยดีเสมอมาครับ