ลูกนิ่ง ตอนเล่นมือถือ ใช่ว่ามีสมาธิ แต่เป็นสัญญาณเตือน โรคขาดสมาธิ

ลูกติดมือถือ อยู๋ไม่นิ่ง จะนิ่งเฉพาะตอนนอนหลับ ปัญหาลูกซน อยู่ไม่นิ่ง มีพฤติกรรมติดมือถือและอารมณ์ก้าวร้าว ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่บ่งบอกว่าลูกๆ นั้นกำลังจะเข้าสู่โรคขาดสมาธิ หรือ โรคสมาธิสั้น

Alpha-B

9 กุมภาพันธ์ 2022