7 เทคนิคฝึกให้ลูกเรียนเก่ง ความจำเป็นเลิศ

7 เทคนิคฝึกให้ลูกเรียนเก่ง ความจำเป็นเลิศ เรืยนเก่ง ความจำเลิศ
7 เทคนิคฝึกให้ลูกเรียนเก่ง ความจำเป็นเลิศ 2

7 เทคนิคฝึกให้ลูกเรียนเก่ง ความจำเป็นเลิศ

——————————————————-

พ่อแม่คือส่วนสำคัญในการพัฒนาสมอง

หรือความสนใจในการเรียนของลูก

การสร้างวินัยและการวางแผนที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่

จะทำให้ลูกเรียนดีและมีความสุขได้

——————————————————-

ฝึกสมาธิให้ลูก

คุณพ่อคุณแม่ต้องทำเป็นตัวอย่าง

เพราะการที่ลูกจดจ่อกับสิ่งทำ

ส่งผลให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ

เช่น ลองให้ลูกทำกิจกรรมหรือสิ่งที่ชอบ

โดยทำทีละอย่างอย่างตั้งใจ

หรือเวลาทำการบ้านก็ควรปิดทีวี

เวลาทานอาหารไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

.

สอนให้ลูกรู้จักการค้นคว้า

พ่อแม่อาจจะตั้งคำถามแล้วให้กับลูก

แล้วช่วยกันค้นคว้าหาคำตอบ

เวลามีสิ่งไม่เข้าใจในบทเรียน

ลูกจะได้รู้จักการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ

.

ฝึกให้ลูกรู้จักซักถาม

การที่คุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกรู้จักซักถาม

จะทำให้ลูกเข้าใจบทเรียนมากขึ้น

โดยคุณพ่อคุณแม่ควรให้โอกาสลูกถาม

ตอบคำถามลูกเสมอ และไม่ควรปล่อยผ่านคำถามของลูก

.

ฝึกลูกให้เข้านอนเป็นเวลา

ซึ่งเด็กควรเข้านอนไม่เกิน 3 ทุ่ม

เพื่อให้ฮอร์โมนในการเติบโต (Growth Hormone)

ทำงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังทำให้ลูก

ไม่ง่วงนอนระหว่างวันทำให้เรียนหนังสือได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ

.

ฝึกระเบียบวินัย

พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้ว่าควรทำอะไร อะไรถูกอะไรผิด

 อะไรทำให้ได้และอะไรทำให้ไม่ได้

โดยการกำหนดเวลา เป็นการฝึกระเบียบวินัยในการใช้เวลา

และให้ลูกได้เข้าใจ ในการลำดับความสำคัญก่อนหลัง

เวลาเรียน ทำการบ้าน อ่านหนังสือสอบ เป็นต้น

.

ฝึกนิสัยรักการอ่าน

โดยเริ่มที่พ่อแม่ควรอ่านไปพร้อมๆ กับลูก

และช่วยกันทำแบบฝึกหัด จะช่วยให้ลูกเข้าใจ

ในสิ่งที่อ่านมากขึ้น ที่สำคัญอย่าบังคับให้ลูกอ่านหนังสือ

ควรหาหนังสือนิทานที่ลูกชอบก่อน ฝึกนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก

ให้ลูกคุ้นเคยกับการอ่าน

.

ร่วมกันวางแผน

คุณพ่อคุณแม่แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกัน

ในการดูแลลูกด้านต่างๆ เช่น การตรวจดูการบ้าน

การพบปะคุณครูของลูก การพาลูกไปออกกำลังกาย

.

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ

คุณพ่อคุณแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น

ทำจนเป็นนิสัย

อีกทั้งต้องยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อย

ซึ่งการให้ความเข้าใจเป็นความรักอย่างหนึ่ง

ที่พ่อแม่ควรให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดัน

และมีความสุขกับการพัฒนาตนเอง

ทำเป็นนิสัยจนประสบความสำเร็จ

ทั้งการเรียนและการงานในอนาคต

ด้วยรัก Alpha-B