3 เทคนิคปรับตัวก่อนไปเรียน

3 เทคนิคปรับตัวก่อนไปเรียน 3 เทคนิคปรับตัวก่อนไปเรียน
3 เทคนิคปรับตัวก่อนไปเรียน 2

3 เทคนิคปรับตัวก่อนไปเรียน

วันนี้ Alpha-B มีวิธีแนะนำแก้อาการ  ตื่นเช้าไม่ยอมไปโรงเรียน ปิดเทอมนาน หรือ จากการเรียนออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง


ดังนั้นผู้ปกครองควรมีเวลาปรับสภาพจิตใจให้กับลูกรักอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และในหนึ่งสัปดาห์สุดท้าย ไม่ควรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวมากเกินไป ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน


1.ใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบ จัดตารางเวลาชีวิตประจำวันให้เหมือนวันเปิดเรียน เริ่มจากการตื่นเช้า ลดเวลาดูโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มกิจกรรมที่ช่วยเสริมสมาธิ หรือตารางเวลาที่ช่วยให้น้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

2. พูดคุยเรื่องที่ทำให้นึกถึงความสนุกในโรงเรียน สำหรับน้องๆ แล้วการได้เล่นกับเพื่อนจะสำคัญกว่าการเรียนมา

3. เปิดเทอมใหม่ การหาซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน ช่วยให้น้องไปโรงเรียนได้อย่างสบายใจซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการตามธรรมชาติ ผู้ปกครองต้องเข้าใจลูกให้มาก จึงจะสามารถช่วยเหลือและเลี้ยงดูได้ง่ายขึ้นค่ะ