ปวดหัวกันทั้งบ้าน เมื่อลูกเรียนออนไลน์

ปวดหัวกันทั้งบ้าน เมื่อลูกเรียนออนไลน์ เด็กสมาธิสั้น
ปวดหัวกันทั้งบ้าน เมื่อลูกเรียนออนไลน์ 2

ปวดหัวกันทั้งบ้าน  เมื่อลูกเรียนออนไลน์

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน  ทำให้เหล่าลูกๆ ต้องเรียนออนไลน์ตามแผนการสอนของโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองอาจต้องพบอุปสรรคโดยเฉพาะ ปัญหาขาดสมาธิและรู้สึกกดดันกับการเรียนผ่านจอ 

ผลกระทบช่วงเรียนออนไลน์ของเด็กไทย พบสาเหตุ ดังนี้ 

  1. นั่งเรียนเรียนออนไลน์เพียงลำพังซึ่งเป็นเรื่องยาก และไม่สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย 
  2. สื่อสารกันน้อยลงระหว่างลูกและผู้ปกครอง เพราะใช้เวลากับโลกออนไลน์มากขึ้น 
  3. ผู้ปกครองขาดทักษะสมัยใหม่ในการเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกเชิงบวกส่งผลให้การสื่อสารไม่ได้ผล  

สำหรับการเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองถือว่ามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้น อย่าลืมสังเกตพฤติกรรมให้ดี และคอยช่วยเหลือทันทีที่ต้องการ เท่านี้การเรียนออนไลน์ของลูก ๆ ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ

ขอบคุณที่มา: Kapook Baby, Bankokbiznews

http://1ab.in/boFt, http://1ab.in/boFu