สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาการช้าในเด็ก

สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาการช้าในเด็ก พัฒนาการช้าในเด็ก

สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาการช้าในเด็ก


เด็กเล็กส่วนใหญ่ในปัจจุบันราว 101 ล้านคน

เข้าไม่ถึงการอ่านหนังสือ และขณะที่เด็กเล็กกว่า

1 แสนคน ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

.

โดยกรมอนามัยระบุถึงผลกระทบว่า

เป็นสิ่งที่ทำให้พัฒนาการของเด็กล่าช้าสูงขึ้น

 

 

ร้อยละ 23 โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญหา 

 

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกมีพัฒนาการช้า….

.

วันนี้ Alpha-B มีวิธีการสังเกต

พัฒนาการอย่างง่ายของเด็กมาฝากกันค่ะ

.

เด็กอายุ 1-2 เดือน: ไม่ชอบตอบสนองต่อเสียง

เด็กอายุ 6 เดือน:ไม่คว่ำ ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้

เด็กอายุ 9 เดือน: ไม่นั่งเอง ไม่แสดงอารมณ์สนุก หรือเล่นกับคนใกล้ชิด

เด็กอายุ 12 เดือน:ไม่สื่อสารด้วยท่าทาง ไม่สนใจคน

เด็กอายุ 18 เดือน: ไม่เดิน ไม่เข้าใจคำสั่งง่ายๆ

เด็กอายุ 2 ปี: ไม่รู้จักการเล่นของเล่น พูดเป็นคำๆ ได้น้อยกว่า 50 คำ

เด็กอายุ 3 ปี: ภาษาที่เด็กพูด คนอื่นฟังไม่เข้าใจ ยังไม่พูดเป็นประโยค

เด็กอายุ 4-5 ปี: ไม่เล่นเข้ากลุ่มกับเพื่อน เล่าเรื่องไม่ได้ แต่งตัวเองไม่ได้

.

คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาการ

และสติปัญญาของเด็กเล็กในมากขึ้น

 

เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์ในอนาคตให้กับลูกน้อย  


ด้วยรัก Alpha-B