สิ่งที่ห้ามทำในเด็กสมาธิสั้น…

สิ่งที่ห้ามทำในเด็กสมาธิสั้น... เครียด
สิ่งที่ห้ามทำในเด็กสมาธิสั้น... 2

สิ่งที่ห้ามทำในเด็กสมาธิสั้น…
——————————————
ผู้ปกครองหรือคุณครูควรมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น
เพราะเด็กมีอาการผิดปกติทางสารเคมี 
ในสมองทำให้กระตุ้นพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา
โดยตัวเด็กไม่สามารถควบคุมได้
ไม่ได้เกิดจากเด็กมีกิริยาอาการหรือซนโดยนิสัย
—————————————— 

อย่าเข้าใจว่าเด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กขี้เกียจแล้วลงโทษเด็กเพราะเด็กไม่ทำงาน

อย่าลงโทษเด็กเพราะเห็นเด็กแกล้งไม่ทำงาน

ผู้ปกครองและคุณครูทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

อย่าลืมปรับพฤติกรรมเด็กควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

อย่าเน้นผลสอบจนเกินไป อย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆต้องอดทน
.
นอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วยังรวมถึงบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
จะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้เกิดขึ้น
เพื่อปรับพฤติกรรมให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น
เรียนร่วมกับคนอื่นได้ ในสภาพความเป็นจริงของสังคมปกติ
.

ด้วยรัก Alpha-B