สัญญาณเตือนผลกระทบจากสมาธิสั้น ที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย

สัญญาณเตือนผลกระทบจากสมาธิสั้น ที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย เด็กสมาธิสั้น
สัญญาณเตือนผลกระทบจากสมาธิสั้น ที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย 2

สัญญาณเตือนผลกระทบจากสมาธิสั้น ที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย

หากน้องเป็นโรคสมาธิสั้น มีเพียง 15 – 20% เท่านั้นที่สามารถหายได้เองเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

แต่อีกประมาณ 60% นั้นไม่หายขาดและจะเป็นโรคนี้ไปจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ดังนั้นการสังเกตและรู้ทันสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่ต้องเข้ารับการรักษาคือสิ่งสำคัญ ได้แก่

  • ผลการเรียนตกต่ำลง ถ้ามีอาการมากมักพบได้ตั้งแต่ในช่วงที่เด็กเรียน ป.1 – ป.2และผลการเรียนจะยิ่งตกมากขึ้นในช่วง ป.4
  • ในกรณีที่มีไอคิว (IQ) สูง อาจไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนมาก และอาจเริ่มสังเกตเห็นอาการในช่วงมัธยม
    • สำหรับน้องที่เป็นทั้งโรคสมาธิสั้นและโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ควบคู่กันจะส่งผลต่อผลการเรียนค่อนข้างมากคือ คะแนนคาบเส้นหรือเกือบสอบตก
  • คุณครูมีการรายงานพฤติกรรมความผิดปกติของเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
  • ผู้ปกครองเริ่มเห็นความผิดปกติของเด็กชัดเจนมากขึ้น
  • น้องหรือเพื่อนที่เล่นด้วยมีอาการบาดเจ็บ เนื่องจากเล่นรุนแรงและผาดโผนมากเกินไป
  • น้องเริ่มแยกตัวออกจากกลุ่ม อยู่โดดเดี่ยวคนเดียว ไม่ชอบสื่อสารและเข้าสังคม

(ถูกเพื่อนปฏิเสธหรือรังแก)

ขอบคุณที่มา: http://1ab.in/boju