ส่งเสริมพัฒนาการลูก เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์ในอนาคต

ส่งเสริมพัฒนาการลูก เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์ในอนาคต พัฒนาการลูก

ส่งเสริมพัฒนาการลูก เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์ในอนาคต


เมื่อพัฒนาการของลูกช้า และส่งผลทางด้านสติปัญหา

และการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ของเขาก็ล่าช้าตามไปด้วย

——————————————————————————————–

วันนี้ Alpha-B มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริม

พฤติกรรมเพื่อพัฒนาการของลูกในอนาคต

.

ให้พ่อแม่เล่นกับลูก

เมื่อพ่อแม่เล่นกับลูกน้อย จะช่วยฝึกพัฒนาการทาง

ด้านภาษา การสื่อสาร การเสริมสร้างจินตนาการ

และยังเป็นการช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างพ่อแม่อีก ทำให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้

และเชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น

.

ทักษะการใช้ชีวิต

อาทิเช่น ให้ลูกกินข้าวพร้อมพ่อแม่

อย่าปล่อยให้ลูกกินข้าวคนเดียวขณะดูจอมือถือ

 ฝึกลองใส่เสื้อผ้าเอง แปรงฟันด้วยตนเอง

หรือแม้กระทั่งการช่วยกันทำงานบ้านง่ายๆ  

ทั้งหมดนี้จะช่วยฝึกพัฒนาการครบทุกด้าน

ตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่

ด้านภาษา สติปัญญา ด้านสังคม รวมถึงอารมณ์ด้วย

.

ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย

 

เด็กเล็กควรส่งเสริมให้ได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่

เพราะเป็นรากฐานที่สำคัญในการฝึกพื้นฐานของสมอง

หากเด็กมีการออกกำลังกายเป็นประจำ

จะทำให้น้องกลายเป็นเด็กที่มีความคล่องแคล่ว

กระฉับกระเฉง มั่นใจในตัวเอง พูดคล่องขึ้น

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เรียนหนังสือได้เก่ง

และมีสมาธิมากขึ้น

.

ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนบ้าง

การเล่นกับเพื่อนถือว่าเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างมาก

 เพราะจะทำให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางสังคม

และอารมณ์ผ่านการเล่นกับเพื่อนนั่นเอง


ด้วยรัก Alpha-B