สังเกตอาการ โรคสมาธิสั้น

สังเกตอาการ โรคสมาธิสั้น โรคสมาธิสั้น

สังเกตอาการ โรคสมาธิสั้น 


โรคสมาธิสั้นนั้น เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง
ร่วมกันโดยมีปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทางชีวภาพ
ได้แก่
ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม  
ปัจจัยทางด้านระบบประสาท  
รวมถึงมีสารในสมองที่สำคัญบางตัวน้อยกว่าคนปกติทั่วไป  
.
นอกจากนี้ยังพบว่าการที่แม่สูบบุหรี่
ดื่มสุราระหว่างตั้งครรภ์ เด็กที่มีประวัติการคลอด
ก่อนกำหนด มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติคลอด  
ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นสมาธิสั้นด้วย
.
—————————————————— 
โรคสมาธิสั้น ประกอบด้วยกลุ่มอาการหลัก 3 ด้าน ได้แก่
.
>> พฤติกรรมขาดสมาธิ วอกแวกง่าย เหม่อลอย  
จดจ่ออะไรนานๆ ไม่ได้ ขี้ลืม เบื่อง่าย ไม่ค่อยรอบคอบ
ทำงานไม่เสร็จตามเวลา  ไม่ชอบทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิ
หรือความพยายาม
.
>> พฤติกรรมซุกซนไม่อยู่นิ่ง
เคลื่อนไหวตลอดเวลา ยุกยิก ต้องหาอะไรทำ
เหมือนเด็กที่ติดเครื่องตลอดเวลา พูดมาก พูดเก่ง
ชอบเล่นหรือทำเสียงดังๆ เล่นกับเพื่อนแรงๆ
เด็กกลุ่มนี้จะรู้จักกันในชื่อว่า “เด็กไฮเปอร์”
.
>> พฤติกรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง
ใจร้อน วู่วาม หุนหันพลันแล่น
ขาดความระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆ
พูดโพล่ง พูดแทรก รอคอยอะไรไม่ค่อยได้
.
เด็กบางคนอาจมีอาการเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือมีทั้ง 3 กลุ่มอาการร่วมกันก็ได้
.
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เด็กสมาธิสั้น
มีอาการดีขึ้นได้คือพ่อแม่
โดยพ่อแม่ต้องเข้าใจที่มาที่ไปของอาการเด็กก่อน
ต้องมีความอดทน ให้เวลา ให้ความรัก ความอบอุ่น
โดยจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว


ด้วยรัก Alpha-B