สมาธิสั้นใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิด

สมาธิสั้นใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิด สมาธิสั้น
สมาธิสั้นใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิด 2

สมาธิสั้นใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิด

———————————————————-

โรคสมาธิสั้น คือ ภาวะผิดปกติทางจิตเวช

ที่ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดการควบคุมการเคลื่อนไหว

ทำให้มีลักษณะอาการซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง

.

พบได้ค่อนข้างบ่อยในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 3 – 7 ปี

แต่ในรายที่เป็นไม่มาก อาการจะแสดงออกชัดเจนกว่าในช่วงหลัง 7 ขวบขึ้นไป

เพราะเป็นช่วงที่ต้องเข้าโรงเรียนมีงานและการบ้าน

ต้องรับผิดชอบหลาย ๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน

มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณครู

รวมไปถึงการที่จะต้องรู้จักปรับตัวในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

และการเข้าสังคม

.

โดยสาเหตุแท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ชัดเจน

แต่หนึ่งในนั้นคือการที่สมองส่วนหน้า

ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิ

และการยับยั้งชั่งใจทำงานน้อยกว่าปกติ

.

อาการเด็กสมาธิสั้น

1. ขาดสมาธิ วอกแวก ทำงานช้า ขี้ลืม

2. ซนอยู่ไม่นิ่ง พูดมาก ชอบแกล้งคนอื่น

3. หุนหันพลันแล่น วู่วาม ใจร้อน ชอบพูดแทรก

.

หากเกิดความสงสัยว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น

พ่อแม่ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที

.

เพราะการรักษาโรคนี้ต้องใช้เวลา

และอาศัยความร่วมมือทั้งจากตัวเด็ก

พ่อแม่ผู้ปกครอง และคุณครูผู้สอน

ซึ่งต้องใช้หลายศาสตร์ร่วมกันเพื่อผลการรักษาที่ดี

ที่สำคัญหากเด็กเข้ารับการรักษาจนหายขาดจากโรค

นอกจากจะสมาธิดีขึ้น ผลการเรียนดีขึ้น

เด็กยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคต

ด้วยรัก Alpha-B