สมาธิสั้นแท้ หรือ เทียม เกิดจากอะไร ?

สมาธิสั้นแท้ หรือ เทียม เกิดจากอะไร ? สมาธิสั้นเทียม
สมาธิสั้นแท้ หรือ เทียม เกิดจากอะไร ? 2

สมาธิสั้นแท้ หรือ เทียม เกิดจากอะไร ?

“สมาธิสั้นแท้”  โรคสมาธิสั้นคือโรคทางสมองชนิดหนึ่ง เมื่อสมองผิดปกติจึงทำให้พฤติกรรมผิดปกติ เนื่องจากสมองส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิหรือการเรียงลำดับขั้นตอนในการทำงานยังพัฒนาการได้ไม่เต็มที่

 “สมาธิสั้นเทียม” อาการเหมือนกับสมาธิสั้นแท้แต่ “สาเหตุ” เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเทียมมีสาเหตุจากพัฒนาการและสิ่งแวดล้อม  “ไม่ใช่จากสมอง” ซึ่งสาเหตุที่สำคัญที่สุดคือสาเหตุทาง “การเลี้ยงดู”

นอกจากการเลี้ยงดูแล้ว สาเหตุอีกอันคือ “เทคโนโลยี”  คือโทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต และอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่รู้จักรอคอย ทำให้เราไม่รู้จักวางแผน และส่งผลให้กลายเป็น “สมาธิสั้นเทียม” ได้ในอนาคต

สิ่งที่สำคัญ คือ ผู้ปกครองไม่ควรมองแต่ข้อผิดพลาดของเด็ก ให้มองตามพัฒนาการตามวัย เสริมแรงจูงใจเมื่อเขาทำได้ และช่วยเหลือเมื่อเขาทำไม่ได้  แต่ไม่ใช่ทุกครั้ง เน้นการสอนดีกว่าลงมือทำ ให้รู้จักลองผิดถูกด้วยตนเองบ้าง

ขอบคุณที่มา: BrainFit

นพ. ทรงภูมิ เบญญากร (2012). คุยกับจิตแพทย์เด็ก.

ADHD in the News. (2011). https://cerescan.com/adhd-in-the-news/