5 ความต่างคลายความสงสัย ลูกเป็นสมาธิสั้นหรือแค่ซน

5 ความต่างคลายความสงสัย ลูกเป็นสมาธิสั้นหรือแค่ซน เด็กสมาธิสั้น
5 ความต่างคลายความสงสัย ลูกเป็นสมาธิสั้นหรือแค่ซน 2

5 ความต่างคลายความสงสัย ลูกเป็นสมาธิสั้นหรือแค่ซน

———————————————————————————————————————————-
1. เด็กซนสมาธิสั้นเป็นปัญหาในการควบคุมตัวเอง ซึ่งเกิดจากสมอง ดังนั้นจะซนทุกที่ แต่เด็กซนปกติจะรู้ว่า ตรงไหนซนได้ ตรงไหนซนไม่ได้ ซึ่งจะคุมตัวเองได้ระดับหนึ่ง


2. เด็กซนปกติแม้จะซน แต่พอผู้ปกครองหรือคุณครูดุอย่างจริงจัง ก็มักจะควบคุมตัวเองได้ แต่เด็กซนสมาธิสั้นจะคุมตัวเองได้น้อย จึงมักจะซนอีกหลังจากถูกดุไม่นาน


3. เด็กซนสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับเรียน หรือทำการบ้านให้เสร็จตามกำหนดได้ แต่เด็กซนปกติ จะยังสามารถจดจ่อกับงานที่ได้รับได้


4. โรคซนสมาธิสั้นเป็นโรคพัฒนาการล่าช้าในส่วนของสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรม ดังนั้นจึงมีอาการซน ไม่นิ่ง ที่สังเกตเห็นได้ตั้งแต่เล็กๆ ซึ่งมักเกิดจากปัญหาในการเรียนหรือการเลี้ยงดูมากกว่า


5. อาการของเด็กสมาธิสั้นจะมีเรื่องของ “ความหุนหันพลันแล่น” ร่วมด้วย คือ เด็กกลุ่มนี้มักจะใจร้อน เช่น การแซงคิว ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ฯลฯ

เมื่อทราบความต่างแล้ว ดังนั้น เด็กซนไม่ใช่เด็กสมาธิสั้นเสมอไป เพราะการซนถือเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็ก 

———————————————————————————————————————————–

เพียงแต่ความสามารถในการควบคุมตัวเอง หรือพฤติกรรมที่พัฒนาช้ากว่าเกณฑ์ จะทำให้เด็กสมาธิสั้น ไม่สามารถคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ จึงเกิดอาการซนในทุกที่ ทุกสถานการณ์ จนไม่สามารถทำงานต่างๆ ให้เสร็จตามเวลา และลืมสิ่งที่ได้มอบหมาย


ขอบคุณที่มา: https://www.rakluke.com

shorturl.asia/gcYWj