ลูกอ่านหนังสือไม่ออก แก้ได้ด้วย 3 วิธี

ลูกอ่านหนังสือไม่ออก แก้ได้ด้วย 3 วิธี 3 วิธี แก้ลูกอ่านหนังสือไม่ออก
ลูกอ่านหนังสือไม่ออก แก้ได้ด้วย 3 วิธี 2

ลูกอ่านหนังสือไม่ออก แก้ได้ด้วย 3 วิธี

“ฟัง พูด อ่าน เขียน” เป็นทักษะที่น้องทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญ เพื่อให้ลูกหัดโต้ตอบ รวมทั้งเข้าใจการสื่อสารกับผู้อื่นได้ ผู้ปกครองสามารถฝึกลูกรักได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

  • สร้างเรื่องอ่านให้ป็นเรื่องเล่น ลูกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำร่วมกันนั้น เช่น การเล่านิทาน และสวมบทบทสมมุติเป็นตัวละคร 
  • สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศส่งเสริมการอ่าน ไม่ไปรบกวนการอ่านของลูกมากเกินไปนัก ควรให้ลูกได้มีพื้นที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างในบางคน
  • อ่านให้ลูกฟังเป็นแบบอย่าง ควรอ่านหนังสือออกเสียงให้เด็ก ๆ ฟังอย่างสม่ำเสมอ และต้องทำให้การอ่านสนุก

**เทคนิคสำคัญในการสอน คือ ผู้ปกครองจะต้องอดทน ไม่โมโหหรือกดดัน โดยการฝึกให้ลูกรักการอ่านผู้ปกครองเองควรเป็นแบบอย่าง หรือฝึกการอ่านนิทานก่อนนอน และเมื่อลูกเข้าใจ สามารถอ่านได้ให้ลองเป็นผู้อ่านให้ฟังแทน พร้อมให้คำชมเมื่อน้องอ่านจบค่ะ