รู้ทัน…โรคหลอดเลือดในสมอง

รู้ทัน...โรคหลอดเลือดในสมอง คิดมาก

รู้ทัน…โรคหลอดเลือดในสมอง


ทราบหรือไม่ว่าโรคหลอดเลือดสมอง

หรือที่หลายคนเรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์

อัมพาตนั้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทย

เสียชีวิตและพิการกันเป็นจำนวนมาก

.

จากสถิติของประเทศไทยในปีพ.ศ.2557

พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ถึง 4 คน

ในคนไทยทุกๆ 1,000 คน ทั้งยังพบตัวเลข

ผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ 2 ถึง 3 คนในทุกๆ 1 ชั่วโมง

 .

วันนี้ Alpha-B มี 13 ข้อ อาการของโรคหลอดเลือด

ในสมองมาฝาก เพื่อรู้ทันโรคนี้กันครับ

.

1.อาการอ่อนแรงของร่างกายครึ่งซีก

 

2.อาการชาครึ่งซึก

 

3.สูญเสียการทรงตัว

 

4.มองไม่เห็นภาพครึ่งหนึ่งของลานสายตา

 

5.มองไม่เห็น อาจเป็นตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง

 

6.มองเห็นภาพซ้อนเป็นสองภาพ

 

7.พูดไม่ชัด กลืนลำบาก ปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง

 

8.มีความผิดปกติของการใช้ภาษา

ทำให้พูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือนึกคำไม่ออก ใช้ภาษาผิด

 

9.เวียนศีรษะ บ้านหมุน

 

10.ปวดศีรษะมาก รุนแรง

 

11.แขนขาเคลื่อนไหวสะเปะสะปะ บังคับไม่ได้

 

12.ความจำเสื่อมหรือหลงลืมแบบทันทีทันใด

 

13.ซึมลงหรือหมดสติ

.

อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ จากทีมแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โอกาสการเกิดอัมพฤกษ์

อัมพาตก็จะลดลง ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

และพิการจากโรคร้ายนี้ได้


ด้วยรัก Alpha-B