ฝึกไว้ ให้ไม่ลืม

ฝึกไว้ ให้ไม่ลืม ลูกขี้ลืม ลืมง่าย
ฝึกไว้ ให้ไม่ลืม 2

ฝึกไว้ ให้ไม่ลืม

อาการลูกขี้หลง ขี้ลืม ลืมง่ายจนเกิดปัญหาตามมา เช่น หาของไม่เจอ ของหายบ่อย จำบทเรียน หรือการบ้านที่ครูสั่งไม่ได้ ทบทวนบทเรียนหลายรอบ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ปกครองค่อนข้างเหนื่อยกันเลยทีเดียว

  • เขียนคำสั่งให้ชัดเจน ทำเป็นเอกสารให้ทบทวน 
  • ให้น้องทบทวนคำสั่งหรือเนื้อหาบ่อยๆ 
  • ใช้วิธีเตือนนความจำที่เหมาะสม เช่น ป้าย, post-it, นาฬิกาปลุก 
  • มีตารางกำกับ ฝึกบ่อยๆให้เคยชิน 
  • ฝึกให้น้องรู้จักการทำ check-list
  • อ่านนิทานช่วยโดยเฉพาะเพลงหรือนิทานที่มีคำคล้องจอง 
  • นอนหลับพักผ่อน 

เพียงแค่เท่านี้ ก็สามารถแก้ปัญหาอาการขี้ลืมง่ายๆ สั้นๆ ปรับใช้ได้กับทุกคนค่ะ 

ขอบคุณที่มา: www.starfishlabz.com

shorturl.asia/4zW1C