โรคภูมิแพ้ โรคฮิต วัยเด็ก

โรคภูมิแพ้ โรคฮิต วัยเด็ก โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ โรคฮิต วัยเด็ก


โรคภูมิแพ้เป็นความผิดปกติที่เกิดจากร่างกาย

มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้

ทำให้เกิดภูมิแพ้ขึ้น เช่น จาม น้ำมูกไหล คัดจมูก

คันตา คันจมูก

———————————————–

สารก่อภูมิแพ้มีได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับร่างกาย

ของแต่ละคน ซึ่งคนไทยมักจะแพ้ต่อ ฝุ่น ไรฝุ่น

ขนสัตว์ เกสร แมลงสาบ บางรายอาจแพ้ต่อสารเคมีอื่นๆ

หรืออุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

.

โดยปัจจัยที่ทำให้เป็นภูมิแพ้

เป็นได้จากทั้งกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมที่สัมผัส

.

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นภูมิแพ้?

อาการภูมิแพ้มักชัดเจน โดยจะมีอาการหลังสัมผัส

สารก่อภูมิแพ้ เช่น เมื่อถูกฝุ่นจะจาม น้ำมูกไหล คันตา

และมักไม่มีอาการไข้ปวดตัวเช่นการติดเชื้อหวัด

แต่ถ้าอาการแสดงออกไม่ชัดเจนก็อาจต้อง

ทำการตรวจทดสอบ เช่น ทดลองทาผิวหนัง (Skin Test)

หรือเจาะเลือดเพื่อตรวจ

.

อันตรายจากโรคภูมิแพ้

อาการภูมิแพ้ จาม น้ำมูกไหล แน่นจมูก

นอกจากจะก่อความรำคาญให้แก่เด็ก

รบกวนสมาธิในการเรียนแล้ว

อาจรบกวนการนอนหลับจากการแน่นจมูก

และทำให้เกิดอาการนอนกรนได้

.

ในกรณีภูมิแพ้ที่มีอาการมากขึ้น

ยังอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณจมูก

หรือไซนัส ซึ่งอาจลุกลามไปยังตาหรือสมองได้

ในบางรายก็อาจทำให้เกิด ริดสีดวงจมูก ได้ด้วย

ดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลและ

ให้การรักษาแก่เด็กที่มีอาการภูมิแพ้ตั้งแต่เนิ่นๆ

.

วิธีการรักษาภูมิแพ้ มีวิธีการหลัก 3 วิธี คือ

หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้

เช่น พยายามเลี่ยงฝุ่น เลี่ยงเกสรดอกไม้

.

ดูแลสุขภาพ พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังสม่ำเสมอ

จะช่วยให้อาการภูมิแพ้ลดลงได้

.

การใช้ยา

จะใช้ในกรณีที่เลี่ยงสารก่อภูมิแพ้

แล้วยังมีอาการหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้


ด้วยรัก Alpha-B