5 วิธีที่ผู้ปกครองต้องปรับตัว ให้เข้ากับยุคเรียนออนไลน์

5 วิธีที่ผู้ปกครองต้องปรับตัว ให้เข้ากับยุคเรียนออนไลน์ ยุคออนไลน์กับการปรับตัว
5 วิธีที่ผู้ปกครองต้องปรับตัว ให้เข้ากับยุคเรียนออนไลน์ 2

5 วิธีที่ผู้ปกครองต้องปรับตัว ให้เข้ากับยุคเรียนออนไลน์ 

จากการระบาดของไวรัส Covid-19 ไม่เพียงแต่น้องนักเรียนทั้งวัยปะถม วัยมัธยม ที่ได้รับผลกระทบ ยังรวมไปถึงผู้ปกครองหลายๆ ท่านต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนออนไลน์ โดยเป็นคนที่มีส่วนร่วม จัดการ และชี้แนะ สำหรับวิธีการเหล่านี้สามารถส่งเสริมให้การเรียนของลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

1.จัดสถานที่ให้ลูกมีสมาธิในการเรียนรู้ 

2.จัดตารางเรียนให้ลูกมีโอกาสผ่อนคลาย เช่น ออกกำลังกาย เล่นโซเชียลมีเดียได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน 

3.ดูแลการบ้านของลูก ถ้าเป็นเด็กเล็กหรือวัยประถม ผู้ปกครองต้องใส่ใจมากกว่าวัยมัธยมที่ส่วนใหญ่สามารถดูแลรับผิดเองได้  

4.ทำใจยอมรับว่าการเรียนออนไลน์มีข้อจำกัดสำหรับบางคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไม่เหมือนกับอยู่ที่โรงเรียน 

5.ผู้ปกครองต้องจัดตารางให้มีเวลาพักผ่อน หรือปล่อยวางจากสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดในการเลี้ยงดู 

ที่สำคัญต้องใช้พฤติกรรมเชิงบวกกับลูก โดยลดคำบ่น เพิ่มคำชม และไม่สื่อสารแบบประชดประชัน เพื่อทำให้สัมผัสถึงความรัก ความห่วงใยนะคะ

ขอบคุณที่มา: Bankokbiznews http://1ab.in/boFt