เปิดเทอมนี้…ดูแลลูกรักฉบับ New normal

เปิดเทอมนี้...ดูแลลูกรักฉบับ New normal วิธีดูแลลูก
เปิดเทอมนี้...ดูแลลูกรักฉบับ New normal 2

เปิดเทอมนี้…ดูแลลูกรักฉบับ New normal

เข้าใกล้ช่วงเวลาเปิดเทอมกับการเรียน On site กันเต็มที หลังจากต้องเรียน On line มาต่อเนื่องหลายเดือน ต่อจากนี้สิ่งที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลยทั้งในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพของน้องในสถาณการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น การแนะนำและสอนวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันค่ะ

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

2. สังเกตอาการป่วยของน้องๆ หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพาไปพบแพทย์ 

3. จัดหาของใช้ส่วนตัว ไม่แนะนำให้ใช้ของส่วนรวม

4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ สอนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน 

เช่น ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง

5. ดูแลสุขภาพ จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ 

ขอบคุณที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข