4 ข้อดี ทำไมถึงควรชวนลูกคุยให้เยอะขึ้น

4 ข้อดี ทำไมถึงควรชวนลูกคุยให้เยอะขึ้น 4 ข้อดี ทำไมถึงควรชวนลูกคุยให้เยอะขึ้น
4 ข้อดี ทำไมถึงควรชวนลูกคุยให้เยอะขึ้น 2

4 ข้อดี ทำไมถึงควรชวนลูกคุยให้เยอะขึ้น

การพูดคุยกับลูกถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาทั้งในด้านการพูด การสื่อสาร การเรียนรู้ การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วย ศึกษาประโยชน์ได้จากข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ 

1. ลูกได้กระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษา

ลูกจะได้เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบคำที่ผู้ปกครองใช้ ผ่านบทสนทนาต่างๆ ที่ได้โต้ตอบกัน ยิ่งพูดคุยกับลูกมากเท่าไหร่ ลูกก็ยิ่งเพิ่มคลังคำศัพท์ และเพิ่มทักษะการสื่อสารได้มากและเร็วขึ้น

2. กระตุ้นสมองซีกซ้ายได้อย่างดีเยี่ยม

สมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออก และความรู้สึกนึกคิดแบบมีเหตุมีผล การพูดคุยช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายได้ดีขึ้น เริ่มต้นด้วยการพูดคุย หมั่นเล่า หมั่นคุย หมั่นตั้งคำถาม จะช่วยให้ลูกได้ฝึกใช้ความคิด สร้างสรรค์ คิดยืดหยุ่น และคิดต่อยอดได้มากขึ้น

3. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ลูกรักสามารถมีความรู้มากขึ้นจากการพูดคุย ก่อนการอ่านและเรียนหนังสือในห้องเรียนเสียอีก เพราะสมองของลูกเปรียบเสมือน คลังสินค้าที่สามารถขยายขนาดได้ไม่จำกัด หากผู้ปกครองหมั่นชวนลูกพูดคุย เล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ และยิ่งเรื่องที่เขาชอบและสนใจอยู่แล้ว ลูกก็จะจดจำ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อีก

4. เพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร

หากต้องการให้ลูกเรียนรู้การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ผู้ปกครองควรฝึกลูกด้วยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ชวนลูกพูดคุย และตั้งใจรับฟังลูก จะช่วยให้ลูกเรียนรู้การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และการกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นตัวเอง ถือเป็นทักษะด้านการสื่อสารที่สำคัญเช่นกัน

ขอบคุณที่มา: https://n9.cl/ih0bm7