รู้สึกมีสมาธิมากขึ้น แต่ก่อนรู้สึกตัวเองขี้ลืมมาก ลืมแบบนึกไม่ออก ตอนนี้พอนึกได้

รู้สึกมีสมาธิมากขึ้น แต่ก่อนรู้สึกตัวเองขี้ลืมมาก ลืมแบบนึกไม่ออก ตอนนี้พอนึกได้