มีสมาธิขึ้นกว่าเดิมนะคะ การเรียนเริ่มดีขึ้นค่ะ

มีสมาธิขึ้นกว่าเดิมนะคะ การเรียนเริ่มดีขึ้นค่ะ