น้องทำการบ้านเองโดยไม่ต้องให้สอน สมาธิดีขึ้นค่ะ

น้องทำการบ้านเองโดยไม่ต้องให้สอน สมาธิดีขึ้นค่ะ