น้องดีขึ้นมาก ความจำดีขึ้น อ่านหนังสือคล่องขึ้นเยอะเลย