น้องดีขึ้นนะคะ ตั้งใจอ่านหนังสือและท่องศัพท์มากขึ้นค่ะ

น้องดีขึ้นนะคะ ตั้งใจอ่านหนังสือและท่องศัพท์มากขึ้นค่ะ