6 เทคนิคเลี้ยงเด็ก ‘สมาธิสั้น’

6 เทคนิคเลี้ยงเด็ก ‘สมาธิสั้น’

——————————————————

สาเหตุมาจากสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง

โดยเฉพาะในสมองส่วนหน้า ที่ควบคุมเรื่องสมาธิ

ความจดจ่อ การยับยั้งชั่งใจ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ทำงานน้อยกว่าเด็กปกติ

.

อาการที่แสดงออกคือ ไม่มีสมาธิ วอกแวกง่าย อยู่ไม่นิ่ง ซน

ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ยากและหุนหันพลันแล่น

ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก การทำกิจวัตรประจำวัน

และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

.

ลดสิ่งเร้าเพราะสิ่งเร้า เช่น ในสิ่งแวดล้อมที่เสียงดัง สีสันที่ฉูดฉาด

เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้สมาธิของลูกน้อยลง

ไม่ซื้อของเล่นให้มากเกินไป จำกัดเวลาดูโทรทัศน์ เล่นเกม

และคอมพิวเตอร์ หรือทำกิจกรรมหลายๆ อย่างพร้อมกัน

เช่น กินข้าวด้วยดูทีวีไปด้วย

.

คอยติดตามและตักเตือน

เนื่องจากเด็กเล็กไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

เช่น กระตุ้นเตือนเด็ก เมื่อถึงเวลาทำงาน

เตือนเมื่อหมดเวลาเล่น

โน้ตข้อความสำคัญในที่ที่เด็กเห็นได้ง่าย

.

ควรเปิดโอกาสให้เด็กคิด ช่วยเด็กหาวิธีแก้ไขจุดอ่อน

ไม่พูดคำว่า “อย่าทำ” “อย่าไป” “หยุดเดี๋ยวนี้”

เพราะเด็กสมาธิสั้นมักมีโอกาสทำสิ่งต่างๆ ไม่สำเร็จอยู่แล้ว

เมื่อได้รับแต่คำตำหนิติเตียน เด็กจะหมดความมั่นใจ

และไม่เคารพตัวเอง ไม่กล้าคิด และจะรอฟังคำสั่ง

และทำตามที่ถูกสั่งเท่านั้น

.

ให้รางวัล เด็กจะรู้สึกท้าทาย

และมีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น

และควรเปลี่ยนรางวัลบ่อยๆ เพื่อให้เด็กได้สนุก และสนใจ

ทั้งนี้ การให้รางวัล ถือเป็นแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้

โดยมีขั้นตอนการให้รางวัลง่ายๆ 

.

ระวังพูดจาไม่พูดมากหรือบ่น ไม่เหน็บแนม

ประชดประชัน ไม่ติเตียนกล่าวโทษ

บอกกับเด็กสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่าต้องการให้ทำอะไร

หากเด็กไม่ทำตามคำสั่ง พ่อแม่ควรใช้วิธีเดินเข้าไปหา

จับมือ แขน หรือ บ่า สบตาเด็ก พูดสั้น ๆ

จากนั้นให้เด็กพูดทวน หากเด็กไม่ทำก็พาไปทำด้วยกัน

.

มีขอบเขตโดยมีตารางเวลาหรือรายการสิ่งที่ต้องทำ

เพื่อให้เด็กรับรู้ขีดจำกัด และช่วยควบคุมให้เด็กทำตามง่ายขึ้น

เช่น เวลาตื่น เวลานอน เวลาทำการบ้าน อ่านหนังสือ

ใช้คอมพิวเตอร์ เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมอื่นๆ

ไม่ปล่อยปละละเลย หรือตามใจมากเกินไป

.

เด็กบางคนไม่ได้เป็นสมาธิสั้นจากโรค

แต่เป็นสมาธิสั้นเทียมที่เกิดจากการเลี้ยงดู

การตัดสินว่าใครเป็นโรคสมาธิสั้น ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเท่านั้น

.

ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นบางรายอาจต้องใช้ยารักษา

ร่วมกับการปรับพฤติกรรมร่วมด้วย

โดยยาที่ใช้จะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสาร

ที่จำเป็นในการช่วยให้เด็กสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น

มีสมาธิยาวนานขึ้น

.

แต่ถ้าสมาธิสั้นจากการเลี้ยงดู แค่ปรับพฤติกรรมของเด็ก

ปรับทัศนคติของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เด็กก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้

ด้วยรัก Alpha-B