พ่อแม่ต้องรู้ ! วิธีปรับพฤติกรรมลูก ช่วยให้โรคสมาธิสั้น ดีขึ้นได้

พ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุด บทบาทสำคัญของเราจึงต้องเลี้ยงดู
และปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นจากโรคสมาธิสั้น ซึ่งสามารถดูแลเบื้องต้นได้ง่าย ๆ

Alpha-B

11 ธันวาคม 2021