คุณเสพติดความเครียดอยู่หรือเปล่า ?

คุณเสพติดความเครียดอยู่หรือเปล่า…
ความเครียดทำให้เราติดได้ บางคนต้องอาศัย
ความเครียดในการทำงาน ถ้าไม่เครียด

Alpha-B

21 พฤศจิกายน 2019