วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

How to order

วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ

วิธีการสั่งซื้อ

2. กรอกข้อมูลการสั่งซื้อ

– สมาชิกใหม่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน – สมาชิกเก่า สามารถ Log in ได้ทันที

วิธีการสั่งซื้อ

3. ตรวจเช็คอีเมล์และรายการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

4. โอนเงิน

วิธีการสั่งซื้อ

5. แจ้งการโอนเงิน

โดยแจ้ง Order ID. พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง

ระบบแจ้งชำระเงิน
Email: info@alpha-b.me
Line ID: @alpha-b
โทร 053-280290 / 092-9989894